จำนองที่ดิน.com

รับจำนองที่ดิน ขายฝาก จำนองบ้าน คอนโด ที่ดินหลุดจำนอง อพาร์ทเมนท์ ร้อนเงิน ปรึกษาเรา เรารับ ดอกเบี้ยต่ำ 1.5 - 2 บาท พิเศษ จำนองสินทรัพย์ เราคิดปากถุงแค่ 5 บาท ต่ำสุดๆ ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง เฉพาะ พื้นที่ กรุงเทพ ปริมณทล หัวหิน    ชะอำ พัทยา หากเป็นพื้นที่อื่นที่น่าสนใจ ลองโทร.มาสอบถามกันก่อน โทร.087-111-6788 เมธา


รวมตัวอย่างสัญญาทั่วไป

แบบฟอร์มสำหรับ ดาวน์โหลด 
1-สัญญาจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ 36-สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว
2-สัญญาจะซื้อจะขาย(ให้ผู้ขายรับรอง) 37-สัญญาให้ใช้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน1
3-สัญญาจะซื้อจะขาย(อนุญาติค้าที่ดินก่อนโอน) 38-สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือที่ดิน
4-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(แบ่งชำระเป็นงวดๆ) 39-สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินแบบที่1
5-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ที่ดินติดจำนอง) 40-สัญญาจ้างเหมาถมดิน
6-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ให้แบ่งแยกก่อนโอน) 41-สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างแบบที่1
7-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ระหว่างแบ่งแยก) 42-สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง
8-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(วางมัดจำ) 43-สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง
9-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง2) 44-สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
10-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(แบ่งซื้อ) 45-สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค
11-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามที่รังวัดได้จริง) 46-สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง
12-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง) 47-สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
13-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(นส.3ก) 48-สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน
14-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง) 49-สัญญากู้ยืมเงินจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน
15-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(กำลังแบ่งแยกระบุความกว้างยาวที่ดิน) 50-สัญญากู้ยืมเงินมีทรัพย์สินค้ำประกัน
16-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 51-ค้ำประกันการกู้ยืม
17-สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน 52-ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน
18-สัญญาจำนอง 53-สัญญาค้ำประกันผ่อนชำระหนี้(ที่ดินค้ำประกัน)
19-สัญญาจำนองที่ดิน 54-สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน
20-สัญญาขายฝาก 55-สัญญาโอนสิทธิ
21-สัญญาขายฝาก 3 56-หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน1
22-สัญญาขายฝาก 2 57-สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน
23-สัญญาขายฝากทั่วไป 58-สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน1
24-สัญญาขายฝากทั่วไปแบบที่ 2 59-หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม
25-สัญญาเช่าซื้อที่ดิน 60-ยินยอมของคู่สมรสแบบที่1
26-สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 61-ยินยอมของคู่สมรสแบบที่2
27-สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร 62-มอบอำนาจทั่วไป
28-สัญญาเช่าที่ดิน1 63-หนังสือมอบอำนาจช่วง
29-สัญญาเช่าที่ดิน 2  
30-สัญญาเช่าที่ดิน3  
31-สัญญาเช่าที่ดิน  
32-สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1  
33-สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2  
34-สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์  
35-สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว  
ที่มา: www.land.co.th

 

บริการภายใน 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

    1.โทร.087-111-6788 แจ้งรายละเอียดที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ สินทรัพย์ เบื้องต้นตามความเป็นจริงเท่านั้น ห้ามโกหก หากตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ทางทีมงานจะไม่พิจารณาทันที -ยังไม่รับเอกสาร

    2.รอทางทีมงานตรวจสอบสินทรัพย์ประมาณ 2 ชั่วโมง หากสินทรัพย์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ จะติดต่อกลับทันที โดยวิธีพิจารณาขั้นต้น จะดูจากราคาประเมินกรมที่ดิน ราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด โดยทีมงานมีระบบตรวจสอบ ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้น ทางทีมงาน จะให้จำนองในราคาเฉลี่ยที่ 50-60 % ของราคาสินทรัพย์โดยรวม(จากราคาประ เมินและราคาซื้อขายจริง ในท้องตลาด ) ถ้าพิจารณาแล้วว่าลูกค้าต้องการราคาสูงกว่าความเป็นจริง มาก จะไม่รับงาน

    3.เมื่อพิจารณาที่ดิน สินทรัพย์ ที่ต้องการจำนอง ในขั้นต้นผ่าน ทางทีมงานจะแจ้งกลับและขอเอกสารเฉพาะ แผนที่หรือแผนผังเข้าสู่ที่ดิน หรือสินทรัพย์ ทางอีเมล หรือ fax โดยยังไม่รับเอกสารอื่นใด ทั้งนี้เืพื่อดูที่ตั้งที่แน่นอน และตรวจสอบครั้งที่ 2 ใช้เวลาในการดำเนินการ 2 ชั่วโมง

    4.เมื่อผ่านการตรวจสอบครั้งที่ 2 แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ ดังนั้นทางทีมงานจะขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

     4.1 สำเนาโฉนด หน้า-หลัง

     4.2ราคาประเมินกรมที่ดิน

     4.3ราคาประเมินบริษัทประเมินเอกชน(ถ้ามี)

     4.4ใบระวางที่ดิน (ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการจำนอง)

     4.5ใบยืนยันการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของสินทรัพย์ต้องการนำสินทรัพย์มาจำนองจริง ถ้าหากว่าเป็นนายหน้าต้องยืนยันว่าสามารถติดต่อเจ้าของสินทรัพย์ได้ หรือสามารถนำเจ้าของสินทรัพย์ไปตามนัดหมายได้

     4.5เอกสารจำเป็นอื่นๆ(ถ้ามี)เช่น สัญญาเช่าอาคาร (ในกรณีที่มีผู้เช่าอยู่ในพื้นที่) ฯลฯ

หากสงสัย สอบถามได้ทุกขั้นตอน ที่ 087-1116788 เมธา

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน 2 ล้าน ถึง 10 ล้าน

ขั้นตอนการทำงานตามข้างบน เวลาดำเนินการ ประมาณ ไม่เกิน 3 วัน

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน 10 ล้านขึ้นไป

ขั้นตอนการทำงานตามข้างบน เวลาดำเนินการ ประมาณ ไม่เกิน 7 วัน

มีนายทุนใหญ่ในการดำเนินการจริง บางรายรับเฉพาะ 100 ล้านขึ้นไป ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ เงินเป็นจำนวนมาก ต้องมีการตรวจสอบละเอียดและก็ต้องอดใจรอ เพราะเราคือ ของจริง นายทุนจริง