จำนองที่ดิน.com

รับจำนองที่ดิน ขายฝาก จำนองบ้าน คอนโด ที่ดินหลุดจำนอง อพาร์ทเมนท์ ร้อนเงิน ปรึกษาเรา เรารับ ดอกเบี้ยต่ำ 1.5 - 2 บาท พิเศษ จำนองสินทรัพย์ เราคิดปากถุงแค่ 5 บาท ต่ำสุดๆ ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง เฉพาะ พื้นที่ กรุงเทพ ปริมณทล หัวหิน    ชะอำ พัทยา หากเป็นพื้นที่อื่นที่น่าสนใจ ลองโทร.มาสอบถามกันก่อน โทร.087-111-6788 เมธา


จำนองคืออะไร

จำนอง
การ จำนอง คือ การตกลง ทำข้อตกลง ทำสัญญาต่อกัน ระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า "ผู้จำนอง" กับ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผู้รับจำนอง" โดยเอาทรัพย์สินเป็นประกัน การชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (มาตรา ๗๐๒)
ทรัพย์สินที่จะจำนองได้ มีหลายประเภทดังนี้
๑. อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทรัพย์สินหลักในการจำนอง ได้แก่ ที่ดิน ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการ ถาวร เช่น บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน และทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบ เป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย
๒. สังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ที่จะจำนองได้นั้นต้องเป็นสังหาริมทรัพย ์ที่ได้จดทะเบียนไว้ แล้วตามกฎหมายและเฉพาะสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ เท่านั้น คือ (๑) เรือกำปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป (๒) แพ (๓) สัตว์พาหนะ(๔) สังหาริมทรัพย์ อื่นๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้ จดทะเบียนเฉพาะการ (มาตรา ๗๐๓)
การจำนองจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๗๑๔)
ถ้าการจำนองไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การจำนอง ย่อมตกเป็นโมฆะ (มาตรา ๑๕๒)
การบังคับจำนองมี ๒ วิธี คือ
๑. การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขาย ทอดตลาด (มาตรา ๗๒๘)
๒. การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้เอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิของ ผู้รับจำนอง (มาตรา ๗๒๙)

บริการภายใน 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

    1.โทร.087-111-6788 แจ้งรายละเอียดที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ สินทรัพย์ เบื้องต้นตามความเป็นจริงเท่านั้น ห้ามโกหก หากตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ทางทีมงานจะไม่พิจารณาทันที -ยังไม่รับเอกสาร

    2.รอทางทีมงานตรวจสอบสินทรัพย์ประมาณ 2 ชั่วโมง หากสินทรัพย์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ จะติดต่อกลับทันที โดยวิธีพิจารณาขั้นต้น จะดูจากราคาประเมินกรมที่ดิน ราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด โดยทีมงานมีระบบตรวจสอบ ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้น ทางทีมงาน จะให้จำนองในราคาเฉลี่ยที่ 50-60 % ของราคาสินทรัพย์โดยรวม(จากราคาประ เมินและราคาซื้อขายจริง ในท้องตลาด ) ถ้าพิจารณาแล้วว่าลูกค้าต้องการราคาสูงกว่าความเป็นจริง มาก จะไม่รับงาน

    3.เมื่อพิจารณาที่ดิน สินทรัพย์ ที่ต้องการจำนอง ในขั้นต้นผ่าน ทางทีมงานจะแจ้งกลับและขอเอกสารเฉพาะ แผนที่หรือแผนผังเข้าสู่ที่ดิน หรือสินทรัพย์ ทางอีเมล หรือ fax โดยยังไม่รับเอกสารอื่นใด ทั้งนี้เืพื่อดูที่ตั้งที่แน่นอน และตรวจสอบครั้งที่ 2 ใช้เวลาในการดำเนินการ 2 ชั่วโมง

    4.เมื่อผ่านการตรวจสอบครั้งที่ 2 แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการ ดังนั้นทางทีมงานจะขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

     4.1 สำเนาโฉนด หน้า-หลัง

     4.2ราคาประเมินกรมที่ดิน

     4.3ราคาประเมินบริษัทประเมินเอกชน(ถ้ามี)

     4.4ใบระวางที่ดิน (ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการจำนอง)

     4.5ใบยืนยันการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของสินทรัพย์ต้องการนำสินทรัพย์มาจำนองจริง ถ้าหากว่าเป็นนายหน้าต้องยืนยันว่าสามารถติดต่อเจ้าของสินทรัพย์ได้ หรือสามารถนำเจ้าของสินทรัพย์ไปตามนัดหมายได้

     4.5เอกสารจำเป็นอื่นๆ(ถ้ามี)เช่น สัญญาเช่าอาคาร (ในกรณีที่มีผู้เช่าอยู่ในพื้นที่) ฯลฯ

หากสงสัย สอบถามได้ทุกขั้นตอน ที่ 087-1116788 เมธา

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน 2 ล้าน ถึง 10 ล้าน

ขั้นตอนการทำงานตามข้างบน เวลาดำเนินการ ประมาณ ไม่เกิน 3 วัน

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน 10 ล้านขึ้นไป

ขั้นตอนการทำงานตามข้างบน เวลาดำเนินการ ประมาณ ไม่เกิน 7 วัน

มีนายทุนใหญ่ในการดำเนินการจริง บางรายรับเฉพาะ 100 ล้านขึ้นไป ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ เงินเป็นจำนวนมาก ต้องมีการตรวจสอบละเอียดและก็ต้องอดใจรอ เพราะเราคือ ของจริง นายทุนจริง